آزمون سوم همایش پیامدهای اجتماعی زلزله بم

آزمون سوم همایش پیامدهای اجتماعی زلزله بم

.....................................................................

 آزمون سوم همایش پیامدهای اجتماعی زلزله بم

آزمون سوم(آخر) همايش پيامد هاي اجتماعي زلزله در تاريخ 21 دي ماه 1400 برگزار ميگردد. افرادي كه در آزمون قبل موفق به شركت يا كسب نمره قبولي نشده اند ميتوانند در اين آزمون شرکت كنند.
لينك شركت در آزمون http://vc.kermanceo.ir/ ميباشد.
 

نام کاربری و رمز عبور: کدملی می باشد.

ساعت شروع آزمون:    20:40

مدت زمان آزمون:    یک ساعت

در صورت مردودشدن در آزمون به هيچ عنوان گواهي نامه صادر نخواهد شد.


آخرین مطالب