دیدار رئیس سازمان با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای

دیدار رئیس سازمان با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای

..................................................................................... 

پیش از ظهر روز شنبه، هجدهم دیماه سال جاری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان دیدار کرد. در این دیدار، مهندس جهانگیری، مدیرکل آموزش فنی و حرفه استان  با اشاره به برگزاری المپیاد جهانی مهارت در مهرماه سال آینده، از سازمان نظام مهندسی ساختمان برای همکاری در زمینه اعزام افراد در دو رشته کاشیکاری و آجرچینی دعوت کرد. مهندس طوفان، رییس سازمان نیز تاکید کرد که با تایید هیات مدیره سازمان، در این زمینه به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کمک خواهد کرد. عباس طوفان با اشاره به اهمیت آموزش های عملی در زمینه کارهای ساختمانی گفت متقابلا از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برای آموزش مهارت های لازم در امر ساختمان سازی انتظار کمک و همراهی داریم. همچنین در این مراسم تندیس المپیاد ملی مهارت به مهندس طوفان اعطا شد.آخرین مطالب