اطلاعیه ارائه رایگان خدمات مهندسی

اطلاعیه ارائه رایگان خدمات مهندسی

............................................................................... 

به اطلاع کلیه همکاران می رساند باتوجه به بخشنامه شماره 125999/400صادره مورخ 1400/09/22 معاون محترم مسکن و ساختمان کسانی که تمایل به ارائه خدمات مهندسی به صورت رایگان در ساختمانهایی از قبیل مصلی، مسجد، حسینیه، مدارس، درمانگاه ، اماکن خیریه و مسکن محرومان (مشمولین کمیته امداد یا سازمان بهزیستی) حداکثر تا تاریخ 1400/10/30 نسبت به ثبت نام در سامانه مهندسین اقدام لازم بعمل آورند. ضمناً بخشنامه مذکور به پیوست ارائه میگردد.آخرین مطالب