اطلاعیه ثبت نام آزمون بازرسی گاز

اطلاعیه ثبت نام آزمون بازرسی گاز

------------------

اطلاعيه ثبت نام آزمون بازرسي گازويژه متقاضيان عمده (بازرسي گاز با فشار 2 تا 60 پوند براينچ مربع)


شروع ثبت نام از 1400/09/20، زمان آزمون ششم دي ماه 1400 می باشد.

به منظور تسهيل، تسريع و دقت در برگزاري آزمونهاي پايان دوره آموزشي اعطاي صلاحيت نظارت و طراحي لوله كشي گاز ساختمان ها به مهندسان تاسيسات مكانيكي، طبق هماهنگيهاي بعمل آمده با دفتر مركزي جهاد دانشگاهي مقرر گرديد آزمونهاي مذكور در سراسر كشور توسط جهاد دانشگاهي بصورت الكترونيكي برگزار گردد.

آزمون مذکوردر گروه های ده نفره برنامه ریزی شده است و در صورت پر شدن هر گروه گروه بعدی باز خواهد شد.(گروه اول 9 تا 10 صبح روز آزمون) زمان امتحان ششم دي ماه  1400 می باشد.

شرايط اختصاصی داوطلبان :

1- داشتن پروانه اشتغال به كار مهندسي در پايه 1 اصلي در رشته تاسيسات مكانيكي صلاحيت طراحي يا نظارت 

2- داشتن حداقل سه سال سابقه طراحي و نظارت بر اجراي لوله كشي گاز يک چهارم پوند بر اينچ مربع

 3- گذراندن دوره آموزشي تاسيسات لوله كشي گاز ساختمان ها (متقاضيان عمده با كد دوره 423 )

شرايط عمومی آزمون

داوطلبان در اين آزمون ميبايست دوره آموزشي( تاسيسات لوله كشي گاز ساختمانها )متقاضيان عمده با كد دوره 423را در يكي از مراكز آموزشي داراي مجوز از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گذرانيده باشند.

تبصره 1 : داوطلبان شركت كننده در آزمون، چنانچه در دوره تاسيسات لوله كشي گاز ساختمانها (متقاضيان عمده با كد دوره 423 )شركت نكرده باشند، در هريک از مراحل آزمون حتي پس از قبولي در آن ، قبولي شان كان لم يكن تلقي و مجوز ادامه روند مربوطه را نخواهند داشت و هزينه ثبت نام و شركت در آزمون مذكور نيز حتي در صورت قبولي در آن، به هيچ عنوان مسترد نمي گردد 

شركت كنندگان در اين آزمون درصورت كسب حدنصاب نمره قبولي(60 از 100 ) ميبايست جهت اخذ صلاحيت مربوطه، در دوره كارآموزي پيشبيني شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان نيز متعاقب آن شركت نمايند

-ثبت نام در اين آزمونها صرفاً از طريق سامانه اينترنتي به نشاني  https://jtdc.ir/JTDC/mohandesiRegisterForm.php   انجام ميشود. راهنماي نحوه ثبت نام و شرايط شركت در اين آزمونها و همچنين جدول زمان بندي پيشبيني شده براي اين آزمون ها در سامانه مذكور درج ميگردد.

محل برگزاري اين آزمون در مراكز آزمون جهاد دانشگاهي استان كه آدرس آنها در سايت  درج ميگردد خواهد بود.

اطلاع رساني هاي كافي درخصوص زمان دقيق حضور داوطلبان در جلسه آزمون انجام شده و از ورود داوطلب خارج از زمان اعلام شده به حوزه آزمون جلوگيري مي گردد. حداكثر زمان تأخير مجاز 5 دقيقه تعيين شده و زمان خاتمه آزمون براي همه داوطلبان يكسان است.

تعداد سؤالات آزمون 25 عدد مي باشد كه سؤالات آن بصورت تستي بوده و به هر شركت كننده تعداد 20 سؤال تستي از مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان، اطلاعات عمومي و مسائل مربوط به طراحي لوله كشي گاز ساختمانها (متقاضيان عمده) با موضوع سرفصل هاي مندرج در دوره آموزشي كد 423 و 5 سؤال تستي از نقشه هاي ايزومتريک داده ميشود.

مدت زمان آزمون 60 دقيقه و حدنصاب قبولي 60 درصد ميباشد. آزمون مذكور كتاب باز بوده و استفاده از ماشين حساب بلامانع است. آزمون داراي نمره منفي (هر 3پاسخ غلط 1 نمره منفي) مي باشد. نتايج آزمون ظرف مدت يک هفته بعد از تاريخ برگزاري آزمون، به داوطلبان اطالع رساني خواهد شد. تبصره 2 - درصورت مردودي در آزمون اول، داوطلب ميتواند حداكثر يكبار ديگر در آزمون بعدي شركت نمايد. تبصره 3 - در صورت مردودي در آزمون دوم، داوطلب جهت حضور در آزمون سوم، بايد دوباره در دوره آموزشي تأسيسات لوله كشي گاز ساختمانها (متقاضيان عمده با كد دوره 423 )شركت نمايد.

همراه آوردن هرگونه لپتاپ، تبلت، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دوربين عكاسي در جلسه آزمون اكيداً ممنوع بوده و هرگونه تبادل اطلاعات، امانت گرفتن جزوه و كتاب و گرفتن هر نوع يادداشت از ديگران، ايجاد مزاحمت براي سايرين و ايجاد بينظمي در جلسه آزمون تخلف محسوب شده و طبق آئين نامه داخلي برگزاري آزمونها با متخلفان مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

هر گونه يادداشت برداري از صورت سؤالات توسط داوطلب در جلسه آزمون مجاز نبوده و تخلف محسوب ميشود.

احراز هويت شركت كنندگان در جلسه آزمونها، از طريق ارائه كارت معتبر عضويت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا كارت شناسايي معتبر عكسدار (كارت ملّي) صورت خواهد گرفت.

نتايج مكتوب آزمونهاي برگزار شده ظرف مدت حداكثر دو هفته از تاريخ آزمون توسط جهاد دانشگاهي براي اداره كل راه و شهرسازي استان ارسال خواهد شد و قبول شدگان مي توانند جهت پيگيري دريافت گواهينامه و ادامه مراحل به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مراجعه نمايندآخرین مطالب