قابل توجه افرادی که در ازمون مهر 99 دارای کسری نمره می باشند

قابل توجه افرادی که در ازمون مهر 99 دارای کسری نمره می باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه داوطلبانی که در آزمون مهرماه 99 نمرات 48 و 49 کسب نموده اند

 با توجه به بخشنامه شماره­ 137955/420 تاریخ 1399/10/140دواوطلبان مذكور فقط تا پایان اسفندماه 1400 فرصت دارند که در دوره های آموزشی شرکت کرده و گواهی ها مرتبط را دریافت کرده باشند تا به عنوان قبول شدگان آزمون مهر 99 محسوب شوند.

بخشنامهآخرین مطالب