فراخوان مهندسین واجد شرایط سرپرستی کارگاه ها در کارگاه های ساختمانی مجریان ذیصلاح

فراخوان مهندسین واجد شرایط سرپرستی کارگاه ها در کارگاه های ساختمانی مجریان ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در تمامی پایه ها در رشته های عمران و معماری که تمایل به سرپرستی کارگاه های مجریان ذیصلاح را یه صورت تمام وقت دارند دعوت به عمل می آید. متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه مکاتبات به واحد مجریان سازمان ارائه دهند.

مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ 1400/09/18آخرین مطالب