اطلاعیه تشکیل کمیته ایثارگران

اطلاعیه تشکیل کمیته ایثارگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به اطلاع می رساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد کمیته ایثارگران سازمان را به منظور تکریم و تسهیل امور مربوط و ارتقاء سطح علمی خانواده های ایثارگر و گرامیداشت مقام بلند شهدا و بزرگداشت مناسبت ها و ارزش های اسلامی برای مهندسان ایثارگر عضو سازمان تشکیل دهد. درنتیجه از اعضای سازمان که خود یا یکی از بستگانشان (شامل پدر، مادر، همسر و فرزند) شهید، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و یا رزمنده شناخته می شوند، درخواست می شود که جدول زیر را تکمیل و از طریق سامانه مکاتبات حداکثر تا تاریخ 1400/09/30 برای روابط عمومی سازمان ارسال کنند.

نام و نام خانوادگی

شماره عضویت

رشته

نوع ایثارگری

نسبت

شماره تلفن

 

 

 

 

 

 

 

·        نوع ایثارگری شامل: شهید، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و رزمنده

·        نسبت شامل: خودم، پدرم، مادرم، فرزندمآخرین مطالب