واگذاری اجرای ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

واگذاری اجرای ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد تا ساختمان اداری واقع در شهرک لاله (حسن آباد) خیابان شهید زریسفی (زریسفی 8) در قالب قرارداد مدیریت پیمان به شرکت های پیمانکار حقوقی دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید، لذا بدینوسیله از شرکت های دارای صلاحیت دعوت بعمل می­آید که با دریافت فرم­ها از سایت سازمان ضمن تکمیل فرم­های ارزیابی کیفی و تحویل آن به واحد اداری سازمان واقع در شهرک باهنر خیابان بحرالعلوم ساختمان شماره 1 واحد اداری حداکثر تا تاریخ 1400/09/16 اقدام نمایند.

کلیه مجریان ذیصلاح با رعایت کلیه شرایط مناقصه می توانند در واگذاری اجرای ساختمان اداری شرکت نمایند.آخرین مطالب