اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی درباره فعالیت های شرکت های فنی آزمایشگاهی

اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی درباره فعالیت های شرکت های فنی آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی استفاده از خدمات  اشخاص حقوقی خدمات فنی آزمایشگاهی بدون صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی خلاف قوانین و مقررات است و شرکت های دارای رتبه ساجات برای ارائه خدمات آزمایشگاهی باید مجوز لازم را از اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ کنند.

  لیست شرکت های ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهیآخرین مطالب