فایل پیش نویس مبحث جدید مقررات ملی ساختمان-الزامات ترافیکی ساختمان ها

فایل پیش نویس مبحث جدید مقررات ملی ساختمان-الزامات ترافیکی ساختمان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در لینک زیر فایل پیش نویس مبحث جدید مرتبط با ترافیک تحت عنوان “الزامات ترافیکی ساختمان ها” ارائه شده است از همه متخصصان، صاحب‌نظران و حرفه مندان دعوت می شود. نظرات خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ به آدرس الکترونیکی “shoratadvin7@inbr.ir” برای دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان (دبیرخانه شورا) ارسال نمایند.

 

دانلود فایل پیش نویسآخرین مطالب