اطلاعیه لغو آزمون دوره مبحث هفدهم ویژه مجریان

اطلاعیه لغو آزمون دوره مبحث هفدهم ویژه مجریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتحان دوره مبحث هفدهم ويژه مجريان كه پيش از اين در دو روز 2 و 3 آذر ماه برنامه ريزي شده بود لغو و به زمان ديگري موكول گرديد.روز آزمون متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.آخرین مطالب