اطلاعیه تمدید اعتباربیمه نامه مسئولیت بازرسان گاز

اطلاعیه تمدید اعتباربیمه نامه مسئولیت بازرسان گاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به اتمام اعتبار بیمه نامه مسئولیت بازرسان گاز در تاریخ 1400/08/30، جهت تمدید با نماینده بیمه مهین خانم رنجبر با شماره 32141338 داخلی 210 و یا در ساعات اداری با شماره 09367674055 تماس حاصل نمائید.آخرین مطالب