لغو دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ایمنی محیط زیست

لغو دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ایمنی محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به درخواست استاد مربوطه دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) مورخ 10 و 11 آبان ماه کلاس مذکور لغو و به زمان دیگری موکول می گردد. ضمناً زمان برگزاری دوره متعاقباً اعلام خواهد شد.آخرین مطالب