برگزاری آزمون مبحث هفدهم ویژه بازرسین

برگزاری آزمون مبحث هفدهم ویژه بازرسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاري  امتحان دوره بازرسي گاز در تاريخ 21 مهر 1400

امتحان مبحث هفدهم ويژه بازرسين سازمان كه پيش از اين در 21 تيرماه برنامه ريزي و به خاطر شرايط ويژه كرونا كنسل شده بود در تاريخ 21 مهر ماه برگزار خواهد شد.كليه گروه بندي ها و ساعت هاي آزمون بر اساس گروه بندي قبل مي باشد كه قبل از اين در سامانه توسط خود مهندس انتخاب شده بود.

آدرس محل آزمون :

حدفاصل بيمارستان افضلي پور و دانشگاه شهيد باهنر-دفتر مركزي جهاددانشگاهي استان كرمانآخرین مطالب