رزومه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره

 

رشته

ردیف

نام خانوادگی

نام

کد داوطلب

رزومه

تاسیسات برقی

1

جهان آرا

علی

5001

 

2

شجاعی باغینی

علی

5002

 

3

شیخ­ بهائی

سعید

5003

 

4

غلامحسین نوقی

روح اله

5004

 

5

هرندی

علیرضا

5005

 

تاسیسات مکانیکی

1

قرایی

مجید

4001

 

2

کوهستانی

اکبر

4002

 

معماری

1

ابوالحسنی راد

حمید

1001

 دانلود

2

پیرایش شیرازی نژاد

مژگان

1002

 

3

شعاعی

غلامرضا

1003

 

4

صرافی نژاد

اشکان

1004

دانلود

5

فردوسی

صفا

1005

 

6

قزل ایاغ

علیرضا

1006

 

7

مالکی نژاد

رضا

1007

 

8

مرادیان زازرانی

میلاد

1008

 

9

یظهری کرمانی

علی

1010

 

نقشه برداری

1

کروکی نسب

غلامعباس

6001

 

2

مهدوی میمند

غلامرضا

6002

 

عمران

1

اسلامی

احسان

3001

 

2

اسلامی

سعید

3002

 

3

ایزدی

مجید

3004

دانلود 

4

حسینعلی پور

جواد

3005

 

5

ربیعی

علی

3007

 

6

زنگی آبادی

محمدرضا

3008

 

7

سلاجقه

محمدرضا

3011

 

8

شیروانی سعادت آبادی

علی

3013

 

9

صادقی

امید

3014

 

10

صادقی عسکری

رضا

3015

 

11

ضیاء فروغی

امیر

3016

 

12

طوفان

عباس

3017

 

13

طهماسبی

محمد

3018

 

14

عبدیان شهربابک

علیرضا

3019

 

15

فرخپور کریمزاده

عبدالمجید

3020

 

16

قاسم­خانی کوهبنانی

شهرام

3021

 

17

قاسمی نژاد راینی

داود

3023

 

18

قاضی زاده احسائی

امیرحسین

3024

 

19

گلشن مقدم

امین

3026

 

20

مطهری

مهدی

3027

 

21

مهرابی

فرشاد

3028

 

22

میرزائی

حمید

3029

 

23

نکوئی

مهدیه

3030

 

 

 آخرین مطالب