ابلاغ قرارداد همسان طراحی

ابلاغ قرارداد همسان طراحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ابلاغ قرارداد همسان طراحی

در اجرای فراز پایان بند (پ) ماده (29) آیین­نامه اجرایی ماده (33) و به جهت تنظیم روابط بین مهندسان طراح و کارفرمایان، به پیوست قرارداد همسان ارائه خدمات طراحی، به دو روش تجمیعی و تفکیک شده برای استفاده اعضای محترم ابلاغ می­گردد.

یادآوری می­نماید بر اساس بند (21) از قسمت (ب) ماده (91) آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام کار حرفه­ای یا خرید خدمات حرفه­ای بدون قرارداد کتبی از مصادیق تخلف انضباطی  برشمرده شده است. در این راستا و به جهت رعایت ضوابط و مقررات اعلامی به همکارن محترم توصیه می­شود  این موضوع را مد نظر قرار داده و از ارائه خدمات مهندسی بدون قرارداد مکتوب امتناع نمایند.

 

  

قرارداد همسان تفکیکی طراحی.

 قرارداد همسان تجمیعی طراحی.آخرین مطالب