اطلاعیه به کار گیری یک نیرو در دفتر نمایندگی کهنوج

اطلاعیه به کار گیری یک نیرو در دفتر نمایندگی کهنوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قصد بکارگیری یک نفر نیرو در دفتر نمایندگی شهرستان کهنوج را دارد لذا از کسانی که تمایل به همکاری دارند با رعایت شرایط زیر دعوت می­شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج­شنبه  مورخ 1400/08/13 ضمن تکمیل فرم پیوست، آنرا به همراه سایر مدارک و مستندات به آدرس  کهنوج- خیابان شهید باهنر- نبش چهار الزهرا دفتر نمایندگی کهنوج تحویل نمایند.

 آخرین مطالب