اطلاعیه لغو کلاس مبحث هفدهم مجریان

اطلاعیه لغو کلاس مبحث هفدهم مجریان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
با توجه به برنامه زمان بندي اعلامي براي برگزاري دوره مبحث هفدهم ويژه مجريان در تاريخ 5 و 6 مردادماه بصورت حضوري ، و اينكه در حال حاضر رنگ بندي كرونائي شهر كرمان و اكثر شهرستانهاي استان قرمز مي باشد ، و تعداد زيادي از افراد شركت كننده در كلاس از شهرستان هاي استان كرمان مي باشند (خصوصا شهرستان هاي جنوبي) ، كلاس ذكر شده لغو و به زمان ديگري منتقل مي گردد.
 
 
با تشكر واحد آموزش سازمان نظام مهندسي 


آخرین مطالب