اطلاعیه پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان 1400

اطلاعیه پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اطلاعیه پیش ثبت نام بیمه تکمیلی از 1400/04/14 آغاز میشود.

برای پیش ثبت نام لازم است فرم بارگذاری شده زیر را به همراه مدارک لازم که در پایین فرم آمده از طریق سامانه مکاتبات برای روابط عمومی سازمان ارسال کنید.آخرین مطالب