کمیسیون گاز فشار قوی

 

نام کمیسیون: گاز فشار قوی

تاریخ برگزاری:1400/03/01

شماره جلسه : ۴/۰۰۴۱

محل برگزاری جلسه: ساختمان بحرالعلوم

تعداد اعضای کمیسیون حاضر در جلسه: ۵

مدعوین : ------

مهمترین مسائل مطرح شده یا مهم ترین تصمیم  گرفته شده:

چهارمین جلسه کمیته گاز فشار قوی استان در سال 1400 ،در تاریخ ۰۱ خرداد ماه  بدین شرح تشکیل گردید:

 

ضمن اعلام آمادگی سازمان در خصوص انجام عملیات برآورد مصرف متقاضیان عمده گاز، مقرر گردید فرآیند نحوه ارجاع کار، اطلاعات و خواسته های مورد نیاز شرکت گاز از طرف ایشان اعلام گردد.

نسبت به پروژه های ثبت شده در سازمان از تاریخ 1400/02/12تا 1400/03/09 بررسی های لازم و همچنین ارائه راهکارهای مقتضی صورت پذیرفت.