اطلاعیه استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی

اطلاعیه استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

پیرو تفاهم فی­مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان تامین اجتماعی که منجر به صدور بخشنامه شماره 670/1 فنی سازمان تامین اجتماعی شده است، تمامی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می­توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی بر اساس مفاد بخشنامه مذکور استفاده نمایند. لذا متقاضیان می­توانند ضمن مطالعه کامل و دقیق بخشنامه مذکور (فایل پیوست) نسبت به تکمیل درخواست اولیه (فرم پیوست) به صورت تایپ شده اقدام و آنرا به واحد اداری سازمان ارسال نمایند تا پس از بررسی، نسبت به صدور معرفی نامه این افراد برای استفاده از این خدمات اقدام گردد.

 

 

بخشنامه شماره 670/1 امور بیمه شدگان

 

 

درخواست اولیه