خدمات بازرسی گاز صنعتی

·        خدمات بازرسی گاز صنعتی

 

متقاضیان دریافت خدمات بازرسی فنی لوله ­کشی گاز صنعتی (مجریان لوله کشی گاز) باید مدارک زیر را به وسیله پست به نشانی: کرمان، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، خیابان شهید زریسفی، ساختمان شماره (2) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، واحد بازرسی فنی گاز ارسال نمایند.

سازمان ضمن بررسی مدارک، نسبت به ارجاع کار به بازرس یا بازرسان فنی، برای نظارت بر اجرای لوله ­کشی گاز واحد صنعتی اقدام و از طریق تماس تلفنی به متقاضی اعلام می­نماید. مجری موظف است ضمن هماهنگی با بازرس (بازرسان) معرفی شده، برای نظارت بر اجرای لوله ­کشی گاز یک نسخه از مدارک ارائه شده به سازمان را در اختیار ایشان قرار می­دهد.

پس از اتمام عملیات اجرایی لوله ­کشی گاز پروژه، مجری نقشه­ های چون­ساخت (نهایی) لوله­ کشی اجرا شده را که باید به تأیید بازرس (بازرسان) رسیده باشد را به همراه سایر مدارک مورد نیاز (حسب مورد)  به وسیله پست ­به واحد بازرسی فنی گاز سازمان ارسال نماید. در این مرحله سازمان بر اساس نقشه ارسالی و سایر مدارک نسبت به محاسبه هزینه بازرسی اقدام نموده و پس از کسر مبلغ علی ­الحساب واریز شده قبلی، مبلغ نهایی را به صورت تلفنی به ایشان اعلام می­نماید. که باید ظرف مدت حداکثر 48 ساعت، به صورت فیش سه نسخه­ ای به حساب شماره 2266034353 نزد بانک تجارت شعبه مهندسان واریز شود.

سازمان پس از اعلام وصول فیش واریزی و در صورت کامل بودن مدارک، مراتب تأیید نهایی پروژه به همراه مدارک مربوطه را به آدرس پستی مجری ارسال می­نماید.

-       درخواست ارائه خدمات بازرسی فنی لوله­ کشی گاز صنعتی

1- پلان ساختمان به همراه نقشه تاسیسات و مشخصات فنی دستگاه­های مصرف کننده گاز.

2- تصویر برابر با اصل قرارداد فروش منعقد شده با شرکت گاز استان کرمان.

3-  اصل فيش واريزي طي دو فقره به مبالغ 42،065،592 ريال و 13،717،041 ريال بابت خطوط پلي اتيلن و مبالغ 45,723,470 ريال و13,351,253ريال بابت خطوط فلزي (علي الحساب) به حساب شماره  ۲۲۶۶۰۳۴۳۵۳ نزد بانك تجارت، شعبه مهندسان (واقع در بلوار نصر) به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان.

- گواهی تائیدیه نهایی پایان کار گاز رسانی به صنایع

     چک لیست بازرسی گاز فشار قوی خطوط پلی اتیلن

    - چک لیست بازرسی گاز فشار قوی خطوط فلزی

 - تعرفه گاز صنعتی

- نمونه شیت نقشه گاز صنعتی

- شماتیک نصب کنتور توربینی و رگولاتور دو پوندی

- فرم تکمیل مشخصات کارگاهی گاز صنعتی

پیوست 1