واحد عضویت

 نحوه عضویت در سازمان

نحوه عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به چه صورت است؟

 

      1- فرد متقاضی عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، بایستی در ابتدا به صورت آنلاین از  طریق  "سامانه عضویت"  ثبت نام نموده.

 

 

متقاضیانی که متولد استان نباشند طبق ماده 44 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت بایستی در حوزه استان مقیم باشند و مدارک مستند خود را ارائه نمایند و آن دسته از مهندسین انتقالی از استان دیگر بایستی مبلغ 4.600.000 ریال حق ورودیه را پرداخت نمایند.

 

 

 توجه:
چنانچه درخواستی غیر از عضویت در سازمان و یا موارد دیگر از طریق سامانه مکاتبات به واحد عضویت ارسال نمایید.