واحد نقشه برداری و تفکیک آپارتمان

 

توجه: به مدارکی که به صورت ناقص یا به نحو ناخوانا تکمیل شده باشند و یا با کیفیت نامناسب ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و برای دریافت خدمات باید کلیه مدارک مجدداً ارسال گردند. 

 

  

متقاضیان دریافت خدمات نقشه ­برداری برای تفکیک آپارتمان، باید ضمن دریافت فرم درخواست مربوطه از سایت سازمان و تکمیل، آن­را به همراه سایر مدارک مورد نیاز، به شرح زیر در قالب pdf به همراه فایل ارسالی اداره ثبت از طریق سامانه مکاتبات به واحد نقشه برداری و تفکیک آپارتمان سازمان، ارسال نمایید.

سازمان پس از دریافت مدارک ارسالی تا پایان اولین روز کاری پس از ارسال مدارک توسط متقاضی، نسبت به محاسبه هزینه خدمات مورد درخواست بر اساس تعرفه جاری اقدام و از طریق تماس تلفنی به متقاضی جهت واریز وجه به حساب شماره 23961969 نزد بانک ملت، به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، ابلاغ می نمایید. پس از پرداخت توسط متقاضی، فیش واریزی نیز باید مجدداً از طریق سامانه مکاتبات به واحد نقشه برداری و تفکیک آپارتمان سازمان، ارسال شود.

واحد مربوطه ظرف مدت 48 ساعت نسبت به ارسال مدارک از طریق پست الکترونیک، به مهندس نقشه ­بردار جهت انجام کار اقدام و هماهنگی لازم با متقاضی توسط مهندس مربوطه صورت خواهد گرفت.

پس از انجام کار، مدارک و مستندات توسط مهندس نقشه بردار به سازمان تحویل و از طریق سازمان به اداره کل ثبت ارسال خواهد شد و در نهایت ضمن تماس با مالک شماره نامه ارسالی به اداره ثبت برای مراجعه متقاضی به اداره ثبت جهت پیگیری امور مربوطه، اعلام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات نقشه­ برداری برای تفکیک آپارتمان:

-       فرم درخواست متقاضی

-      تصویر سند مالکیت

-      تصویر پایانکار

-      نامه اداره ثبت اسناد و املاک

-      فایل ارسالی اداره ثبت اسناد و املاک

-      نامه اداره کل راه و شهرسازی استان، برای تعاونیهای مسکن مهر

-      معرفی نماینده تعاونی، برای اشخاص حقوقی و تعاونی­های مسکن مهر

-      فیش پرداختی