ارسال مدارک طراحی

توجه: به مدارکی که به صورت ناقص یا به نحو ناخوانا تکمیل شده باشند و یا با کیفیت نامناسب ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و برای دریافت خدمات باید کلیه مدارک مجدداً ارسال گردند. 

 

       مدارک طراحی به شرح زیر باید تحویل سازمان شوند:

- دفترچه محاسبات و نقشه­ های اجرایی سازه منطبق بر طرح معماری و هماهنگ با سایر نقشه­ ها

- طرح نما و آلبوم نقشه های اجرایی معماری هماهنگ با نقشه های سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی

- نقشه­ های اجرایی تاسیسات مکانیکی منطبق بر طرح معماری و هماهنگ با سایر نقشه­ ها، به همراه محاسبات فنی مورد نیاز

- نقشه­ های اجرایی تاسیسات برقی منطبق بر طرح معماری و هماهنگ با سایر نقشه ­ها، به همراه محاسبات فنی مورد نیاز

پیرو مصوبه هیأت­ مدیره در رابطه با ارائه مدارک طراحی سازه به صورت الکترونیک، لازم است همکاران محترم محاسب، مدارک محاسباتی پروژه را با فرمت زیر تهیه و به سازمان تحویل دهند. طرح نما و آلبوم نقشه ­های اجرایی معماری هماهنگ با نقشه های سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی باید همزمان با ارائه دفترچه محاسبات سازه و با فرمت pdf، به سازمان تحویل شوند. 

-         فرمت تهیه و تحویل دفترچه محاسبات و نقشه­ های اجرایی          

 -      خلاصه اطلاعات پروژه برای محاسبات سازه (فرمت word )

 -         چک لیست کنترل ارائه مدارک محاسباتی فولادی (صرفاً جهت اطلاع)

-         چک لیست کنترل ارائه مدارک محاسباتی بتنی (صرفاً جهت اطلاع)

 

نقشه­ های اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی و محاسبات فنی مورد نیاز با فرمت pdf، در قالب دو فایل (نقشه ­های اجرایی و محاسبات فنی)، و  نقشه های اجرایی معماری هماهنگ با نقشه های سازه و تاسیسات، با فرمت pdf، در پوشه ای با نام کد پروژه و به صورت فشرده (زیپ شده)، ارائه شود.

 از آنجاکه اجرای صحیح و منطبق بر اصول فنی ساختمان، مستلزم تهیه آلبوم کامل نقشه­ های اجرایی هماهنگ پروژه شامل معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی به طور همزمان توسط طراحان پروژه است،توصیه اکید می­گردد همکاران محترم با هماهنگی طراح معماری پروژه، نقشه­ های اجرایی در تخصص خود را هماهنگ با سایر نقشه ­ها تهیه و به صورت همزمان، به سازمان ارائه نمایند.