لیست مجریان ذیصلاح

لیست مجریان ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست مجریان ذیصلاح حقوقی دارای پروانه اشتغال فعال

ردیف

شرکت

مدیرعامل

صلاحیت

گروه ساختمانی

تعداد کار مجاز

ظرفیت اشتغال

شماره تلفن

1

گرانش گسترجنوبگان

شهراد یزدانفر

پایه یک

کلیه ساختمانها

7

14000 مترمربع

09131414569

2

شالوده جنوب شرق

علی ترابی نیا

پایه یک

کلیه ساختمانها

7

14000 مترمربع

09133410243

3

کرمان آموت

رضا جاویدی

پایه یک

کلیه ساختمانها

7

14000 مترمربع

09133406174

 

  لیست سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان دارای صلاحیت مضاعف اجرا

 

ردیف

شرکت

مدیرعامل

صلاحیت

گروه ساختمانی

تعداد کار مجاز

ظرفیت اشتغال

شماره تلفن

1

آبانیاد

نیما ابراهیمی

پایه یک

کلیه ساختمانها

6

30000 مترمربع

09131418880

2

پابدانا سازه

مهدی خلیلی یزدی

پایه یک

کلیه ساختمانها

6

30000 مترمربع

09131418684

3

رادسازه کرمان

سعید عامری راد

پایه یک

کلیه ساختمانها

6

30000 مترمربع

09131410242

4

آریا جنوب سیرگان

فرهاد قنبری

پایه سه

کلیه ساختمانها تا 6 طبقه

6

5000 مترمربع

09133452944

5

شمع کوب کرمان

عباس عباس زاده

پایه سه

کلیه ساختمانها تا 6 طبقه

6

5000 مترمربع

09131412663آخرین مطالب