بازدید شهردار و دیگر مسئولان شهری از غرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

بازدید شهردار و دیگر مسئولان شهری از غرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید شهرار کرمان آقای مهندس عالم زاده، جناب آقای دکتر بصیری معاون سیاسی، امنیتی استاندار، جناب آقای مهندس میرحسینی عضو شورای شهر، جناب آقای مهندس بابایی فرماندار کرمان و آقای دکتر علوی رئیس هئیت مدیره شرکت نمایشگاه ها و همایش های هفت واد  از غرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان.آخرین مطالب