اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان

اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

نظر به اینکه شرکت بیمه دی باتوجه به سوابق همکاری با سازمان و رضایت مندی اعضاء با تصویب هیئت مدیره به عنوان شرکت بیمه تکمیل درمان در سال 99-98 انتخاب گردید .

با توجه به انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان به شرح جدول تعهدات پیوست با شرکت بیمه دی، به کلیه اعضای متقاضی دریافت خدمات بیمه تکمیل درمان اعلام می گردد، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1398/06/14 و ضمن مراجعه به ساختمان شماره یک سازمان، واقع در خیابان بحرالعلوم، نسبت به تحویل مدارک به سرکار خانم مهندس غنی زاده اقدام نمایند.

توجه به این نکته ضروری است که تاریخ شروع قرارداد اول مرداد ماه 1398 می باشد.

ضمناً بر اساس قرارداد، والدین (پدر و مادر) شخص بیمه شده اصلی نیز میتوانند با پرداخت حق بیمه متناسب، تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار گیرند.

شرایط پرداخت می تواند به صورت نصف نقد و مابقی چک شش ماه تا تاریخ 98/11/01 باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1- تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بیمه شدگان. 

2- تصویر کارت عضویت و بیمه شده اصلی.

3- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه بیمه شدگان.

4- کامل کردن فرم ثبت نام

5- اصل و تصویر فیش واریزی به حساب شماره 2291560116 بانک تجارت بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به ترتیب زیر:

الف- حق بیمه سالانه به ازای هر نفر بیمه شده تا 60 سال ............................................... 15.000.000  ریال

ب- حق بیمه سالانه به ازای هر نفر بیمه شده بالای 60 سال تا 70 سال ..................... 22.500.000  ریال

پ- حق بیمه سالانه به ازای هر نفر بیمه شده بالای 70 سال ........................................... 30.000.000  ریال

فرم ثبت نام بیمه

جدول تعهدات آخرین مطالب