جشن بانوان مهندس- پنجشنبه 98/04/13

جشن بانوان مهندس- پنجشنبه 98/04/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی در نظر دارد، برنامه ویژه ای از ساعت 17:30 روز پنجشنبه سیزدهم تیرماه در سالن فنی حرفه ای واقع در بلوار جمهوری، بعد از چهارراه امیر کبیر برگزار نماید.

از بانوان عضو سازمان دعوت می شود جهت ثبت نام در سامانه مهندسین (منوی همایش، مراسم و امور رفاهی) حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 12 تیرماه اقدام و جهت دریافت بلیط تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 13 تیرماه به روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند.

 ظرفیت ثبت نام جهت شرکت در جشن 200 نفر در نظر گرفته شده است.