اطلاعیه کمیسیون رفاه

اطلاعیه کمیسیون رفاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با نام خدا

اطلاعیه کمیسیون رفاه

نظر به اعلام بانک تجارت در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی تا سقف دویست میلیون ریال به اعضای سازمان و با توجه به محدودیت تعداد تسهیلات اعطایی (300 فقره)، بدینوسیله از اعضای متقاضی درخواست می­گردد ضمن تکمیل فرم پیوست در دو نسخه، آنرا حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1398/03/23 تحویل روابط عمومی  سازمان نمایند. (نسخه دوم رسید می­شود)

شایان ذکر است اولویت بندی اعطای تسهیلات به قید قرعه خواهد بود.

شرایط متقاضی:

1- نداشتن تسهیلات معوق و چک برگشتی در سیستم بانکی کشور.

2- پرداخت حق عضویت تا سال 1398.