برگزاری انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان

برگزاری انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان

 

بنام خدا

اطلاعیه

پیرو مصوبه هیئت مدیره مبنی بر تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان مهندس، اولین جلسه مجمع بانوان مهندس جهت برگزاری انتخابات، رأس ساعت 17:30 روز شنبه مورخ 1398/02/14 در اداره پست مرکزی، واقع در بلوار شهید صدوقی (جاده تهران) برگزار می­شود.

بدینوسیله از کلیه بانوان مهندس دعوت می­گردد همراه با داشتن کارت عضویت یا کارت شناسایی معتبر جهت شرکت در انتخابات، در محل مذکور حضور بهم رسانند.

 

هئیت اجرایی انتخابات

 


 

اسامی نامزدهای کمیسیون مشورتی بانوان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

1

خانم مهندس ریحانه اکبری

عمران

2

خانم مهندس رویا باقری

معماری

3

خانم مهندس مریم بهرامی

معماری

4

خانم مهندس سمانه پرورش

عمران

5

خانم مهندس افسانه حیدری

تاسیسات برقی

6

خانم مهندس ساناز دانشمند

عمران

7

خانم مهندس الهه زمانی پور

عمران

8

خانم مهندس مریم صفری پور

معماری

9

خانم مهندس سمیرالسادات طالبیان

معماری

10

خانم مهندس مریم مهریزی

معماری

11

خانم مهندس نجمه السادات میرحسینی

معماری

12

خانم مهندس مهدیه نکوئی

عمران

13

خانم مهندس پریسا یزدانفر

معماری

 آخرین مطالب