اطلاعیه

اطلاعیه

  به اطلاع کلیه اعضای سازمان می رساند، پنجشنبه مورخ 1398/01/15 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان تعطیل می باشد.آخرین مطالب