اطلاعیه شماره یک هیئت اجرایی انتخابات کمیته های تخصصی هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره

اطلاعیه شماره یک هیئت اجرایی انتخابات کمیته های  تخصصی هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره

 

اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی انتخابات کمیته های تخصصی هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان


در راستای اجرای ماده 16 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات کمیته های تخصصی از روز شنبه مورخ 1397/12/11 لغایت روز پنجشنبه مورخ  1397/12/23 آغاز می گردد. لذا از کلیه متقاضیان خواهشمند است ضمن مطالعه نظام نامه مربوطه که در سایت سازمان بارگذاری شده است، جهت ارائه و تکمیل مدارک مورد نیاز به ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان واقع در بلوار کوثر- خیابان شهید زریسفی کوچه شماره 8 ( واحد بازرسی سازمان) مراجعه نمایند.

 

نظام نامه گروه های تخصصیآخرین مطالب