...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   ثبت نام کلاس لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها-مبحث17-ویژه مجریان در جنوب استان 97/11/30

   نسخه چاپی 1397/11/14 - 10:06 تعداد بازدید:619

   ثبت نام کلاس لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها-مبحث17-ویژه مجریان در جنوب استان 97/11/30

    

   بسمه تعالی

    

   ثبت نام کلاس "لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها (مبحث 17)"

    

   ویژه مجریان در جنوب استان شروع گردید.

    

   ردیف

   نام درس

   تاریخ کلاس

   ساعت کلاس

   تاریخ امتحان

   1

   لـولـه کـشـی گـاز طـبـیـعـی سـاخـتـمـانـهـا (مـبـحـث 17)

   سـه شـنـبـه 97/11/30

   و

   چـهـارشـنـبـه 97/12/01

    12:00- 09:30

    14:00-20:00

   جـمـعـه

   97/12/03

   ساعت 14:00

    

   تـوجـه:

    1-متقاضي بایستی مهندس مکانیک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي یا مهندس مکانیک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان بدون پروانه اشتغال بکار مهندسی و بومی یکی از شهرستانهای جیرفت، کهنوج، رودبار، فاریاب، منوجان یا قلعه گنج باشد.

    

    

    

   شرایط افراد بومی:

    

   *شهرستان محل تولد متقاضی یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

    

   *همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنها با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

    

    

   *متقاضی حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی خود را در شهرستان مورد تقاضا گذرانده باشد.

    

   *متقاضی یا پدر،مادر و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت بیمه در شهرستان مورد تقاضا داشته باشند.

    

    

       

    

           2- با توجه به محدود بودن ظرفیت کلاس (50 نفر) اولویت با کسانی می باشد که زودتر ثبت نام نموده باشند.

           3-جهت تحویل دادن مدارک ثبت نام زیر به واحد آموزش سازمان مراجعه فرمایید.

    

             مدارک جهت ثبت نام:

                        -  کپی پروانه اشتغال یا کپی کارت عضویت

                       - کپی کارت ملی

                       - کپی شناسنامه

                   - مدارک مستند جهت احراز بومی بودن

           4- مدارک ثبت نام در کمیته فنی گاز سازمان نظام مهندسی بررسی می گردد.

          5- مهلت تحویل مدارک ثبت نام از تاریخ شنبه 97/11/13 لغایت چهارشنبه 97/11/17 می باشد.

         6- فقط کسانی حق شرکت در کلاس را دارند که مدارک آنها در کمیته فنی گاز سازمان نظام مهندسی تأیید و ثبت نام نهایی را انجام داده باشند.

         7- هزینه ثبت نام 3.000.000 ریال می باشدکه به حساب فراگیر 2291510399 بانک تجارت شعبه نصر به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان باید واریز گردد.

   8- محل تشکیل کلاس و امتحان متعاقباً اعلام می گردد.

   9- به همراه داشتن کارت شناسایی در کلاس و امتحان الزامی می باشد.

   10- حضور کامل در کلاس الزامی می باشد.

    

    ** قابل ذکر است اولویت ثبت نام و فعالیت با مهندسین مکانیک دارای پروانه اشتغال بوده و در صورت به حد نصاب نرسیدن، از مهندسین مکانیک بدون پروانه اشتغال استفاده می گردد. شرکت و قبولی در آزمون پایان دوره به تنهایی بمثابه دریافت مجوز شروع به کار نمی باشد.

    

    

    

    سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا