...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 97/11/11

   نسخه چاپی 1397/11/07 - 11:43 تعداد بازدید:596

   سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 97/11/11

   بـسـمـه تـعـالـی

    

   قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

    سمینار "بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا"

    با امتياز تمديد پروانه اشتغال

    

   ردیـف

   عنوان سمینار

   ساعت سمینار

   تاریخ سمینار

   1

   بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا

   15:00الی 19:00

   پنجشـنـبـه

   97/11/11

    

    

   تـوجـه:

   1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-     محل برگزاري سمينار: سالن آموزش سازمان مي باشد.

   3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا