انتخاب هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

انتخاب هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

به نام خدا

 

    پیرو برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و اعطای اعتبارنامه اعضای هیات مدیره، اولین جلسه هیات مدیره تشکیل و در اجرای ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیات رئیسه سازمان به شرح زیر انتخاب گردیدند:

 

 

 

 

 

 

1-آقای مهندس علیرضا گلستانی

رئیس هیات مدیره و رئیس سازمان؛

2-آقای مهندس سید علی مرتضوی لاهیجانی

نائب رئیس اول؛

3-آقای مهندس غلامرضا مهدوی میمند

نائب رئیس دوم؛

4-آقای مهندس امیر غیاثی طرزی

دبیر.

 

ضمنا در جلسه دوم، هیات رئیسه آقای مهندس علیرضا قزوینی پوراکبری را به عنوان خزانه دار معرفی کردند که مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت.

 آخرین مطالب