برگزاری دوره های آموزشی از طرف مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

برگزاری دوره های آموزشی از طرف مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد دوره های آموزشی "طراحی و اجرا پوشش های محافظ حریق پایه معدنی پاششی برای سازه های فولادی" در تاریخ 7 آذر ماه و "آشنایی با طراحی سیستم های اسپرینکلر با" در تاریخ 20 الی 21 آذر ماه سال جاری در محل سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار نماید.آخرین مطالب