...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/10

   نسخه چاپی 1397/08/02 - 09:44 تعداد بازدید:882

   برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/10

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

   عمران

   نظارت

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/8/10

   جـمـعـه

   97/8/11

   جـمـعـه

   97/8/11

    

   تـوجـه:

    

   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم