...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/21

  نسخه چاپی 1397/04/11 - 13:33 تعداد بازدید:610

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/21

   

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  روش هـاي تـهـويـه گـرم و سـرد بـا هـوا و تـأسـيـسـات بـهـداشـتـي در فـضـاهـاي پـرجـمـعـيـت

  مکانیک

  طراحی و نظارت

  پایه2به1

  8:30-12:30

  و

  15:00-19:00

  پـنـجـشـنـبـه

  97/4/21

  جـمـعـه

  97/4/22

  چـهـارشــنـبـه

  97/4/27

  ساعت 15

  تـوجـه:

  1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

   

   استان کرمان

     تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم