...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/14

   نسخه چاپی 1397/04/07 - 11:58 تعداد بازدید:859

   برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/14

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   تـأسـيـسـات گـرمـايـي، سـرمـايـي، تـعـويـض هـوا و تـهـويـه مـطـبـوع

   مکانیک

   طراحی و نظارت

   پایه3به2

   8:30-12:30

   و

   15:00-19:00

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/14

   جـمـعـه

   97/4/15

   چـهـارشــنـبـه

   97/4/27

   ساعت 15

    

   تـوجـه:

   1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

    

   استان کرمان

       تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا