...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/14

نسخه چاپی 1397/04/07 - 11:58 تعداد بازدید:492

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/14

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

تـأسـيـسـات گـرمـايـي، سـرمـايـي، تـعـويـض هـوا و تـهـويـه مـطـبـوع

مکانیک

طراحی و نظارت

پایه3به2

8:30-12:30

و

15:00-19:00

پـنـجـشـنـبـه

97/4/14

جـمـعـه

97/4/15

چـهـارشــنـبـه

97/4/27

ساعت 15

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمان

 تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم