...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/14

  نسخه چاپی 1397/04/07 - 11:58 تعداد بازدید:645

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/14

   

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  تـأسـيـسـات گـرمـايـي، سـرمـايـي، تـعـويـض هـوا و تـهـويـه مـطـبـوع

  مکانیک

  طراحی و نظارت

  پایه3به2

  8:30-12:30

  و

  15:00-19:00

  پـنـجـشـنـبـه

  97/4/14

  جـمـعـه

  97/4/15

  چـهـارشــنـبـه

  97/4/27

  ساعت 15

   

  تـوجـه:

  1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

   

  استان کرمان

     تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم