...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/4/9

  نسخه چاپی 1397/04/03 - 12:12 تعداد بازدید:858

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/4/9

   بسمه تعالی

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماري

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت شروع کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  معماری پایدار و   روشهای صرفه جوئی انرژی در ساختمان

  معماري

  نظارت و طراحي

  پایه3به2

  8:30 صبح

  شــنـبـه

  97/4/9

  يـكـشــنـبـه

  97/4/10

  يـكـشــنـبـه

  97/4/10

  تـوجـه:

  1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی   می بـاشـد.

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم