...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/4/9

   نسخه چاپی 1397/04/03 - 12:12 تعداد بازدید:1045

   برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/4/9

    بسمه تعالی

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماري

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   معماری پایدار و   روشهای صرفه جوئی انرژی در ساختمان

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   شــنـبـه

   97/4/9

   يـكـشــنـبـه

   97/4/10

   يـكـشــنـبـه

   97/4/10

   تـوجـه:

   1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی   می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم