...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/4/9

نسخه چاپی 1397/04/03 - 12:12 تعداد بازدید:707

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/4/9

 بسمه تعالی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماري

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

معماری پایدار و   روشهای صرفه جوئی انرژی در ساختمان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

شــنـبـه

97/4/9

يـكـشــنـبـه

97/4/10

يـكـشــنـبـه

97/4/10

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی   می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم