...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   همایش حقوق و تکالیف مهندسان ناظر, مبتنی بر قرارداد نظارت جاری مورد عمل

   نسخه چاپی 1397/03/31 - 13:07 تعداد بازدید:775

   همایش حقوق و تکالیف مهندسان ناظر, مبتنی بر قرارداد نظارت جاری مورد عمل

   بسمه تعالی

   قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

    

   همايش "حـقـوق و تـكالـيـف مـهـنـدسـان نـاظـر، مـبـتـنـي بـر قـرارداد نـظارت جـاري مـورد عـمـل"  

    

   بـا امـتـيـاز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

    

   ردیـف

   عنوان همايش

   ساعت همايش

   تاریخ همايش

   1

   حـقـوق و تـكالـيـف مـهـنـدسـان نـاظـر، مـبـتـنـي بـر قـرارداد نـظارت جـاري مـورد عـمـل

   16   الي  20

   پنج شنبه

   97/4/7

    

   تـوجـه:

   1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-    محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

   3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

    

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم