...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

همایش حقوق و تکالیف مهندسان ناظر, مبتنی بر قرارداد نظارت جاری مورد عمل

نسخه چاپی 1397/03/31 - 13:07 تعداد بازدید:542

همایش حقوق و تکالیف مهندسان ناظر, مبتنی بر قرارداد نظارت جاری مورد عمل

بسمه تعالی

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

همايش "حـقـوق و تـكالـيـف مـهـنـدسـان نـاظـر، مـبـتـنـي بـر قـرارداد نـظارت جـاري مـورد عـمـل"  

 

بـا امـتـيـاز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همايش

تاریخ همايش

1

حـقـوق و تـكالـيـف مـهـنـدسـان نـاظـر، مـبـتـنـي بـر قـرارداد نـظارت جـاري مـورد عـمـل

16   الي  20

پنج شنبه

97/4/7

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم