...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  همایش حقوق و تکالیف مهندسان ناظر, مبتنی بر قرارداد نظارت جاری مورد عمل

  نسخه چاپی 1397/03/31 - 13:07 تعداد بازدید:649

  همایش حقوق و تکالیف مهندسان ناظر, مبتنی بر قرارداد نظارت جاری مورد عمل

  بسمه تعالی

  قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

   

  همايش "حـقـوق و تـكالـيـف مـهـنـدسـان نـاظـر، مـبـتـنـي بـر قـرارداد نـظارت جـاري مـورد عـمـل"  

   

  بـا امـتـيـاز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

   

  ردیـف

  عنوان همايش

  ساعت همايش

  تاریخ همايش

  1

  حـقـوق و تـكالـيـف مـهـنـدسـان نـاظـر، مـبـتـنـي بـر قـرارداد نـظارت جـاري مـورد عـمـل

  16   الي  20

  پنج شنبه

  97/4/7

   

  تـوجـه:

  1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-    محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

  3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

   

   

   

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

   

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم