...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان سیرجان

   نسخه چاپی 1396/10/27 - 12:43 تعداد بازدید:1178

   همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان سیرجان
   بسمه تعالی

   قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

    

   همايش "حقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"

    

    با امتياز تمديد پروانه اشتغال

   در شهرستان سيرجان برگزار مي گردد.

   ردیـف

   عنوان همايش

   ساعت کلاس

   تاریخ كلاس

   محل برگزاري

   1

   حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

   9 الي 14

   پـنـجـشـنـبـه

   96/11/5

   سيرجان، انتهاي خيابان وحيد، خيابان گلخانه جنوبي، دفتر نمايندگي سيرجان

   تـوجـه:

   1- جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2- محل برگزاري سمينار انـتـهاي خـيـابـان وحـيـد، خـيـابـان گـلـخـانـه جـنـوبـي، دفـتـر نـمـايـنـدگـي سـيـرجـان  مي باشد.

   3-  بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا