...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان سیرجان

  نسخه چاپی 1396/10/27 - 12:43 تعداد بازدید:970

  همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان سیرجان
  بسمه تعالی

  قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

   

  همايش "حقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"

   

   با امتياز تمديد پروانه اشتغال

  در شهرستان سيرجان برگزار مي گردد.

  ردیـف

  عنوان همايش

  ساعت کلاس

  تاریخ كلاس

  محل برگزاري

  1

  حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

  9 الي 14

  پـنـجـشـنـبـه

  96/11/5

  سيرجان، انتهاي خيابان وحيد، خيابان گلخانه جنوبي، دفتر نمايندگي سيرجان

  تـوجـه:

  1- جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2- محل برگزاري سمينار انـتـهاي خـيـابـان وحـيـد، خـيـابـان گـلـخـانـه جـنـوبـي، دفـتـر نـمـايـنـدگـي سـيـرجـان  مي باشد.

  3-  بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم