...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/22

  نسخه چاپی 1396/09/13 - 12:56 تعداد بازدید:1240

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/22

   بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتقا پایه مهندسین مـعـمـاري

   

   

  ردیـف

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ورود به پایه

  ساعت شروع كلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  1

  الزامات هماهنگی،مدیریت واجرای ساختمان

  معماري

  نظارت و طراحی

  پایه 2به1

  8:30 صبح

  چهارشنبه 96/9/22

  پنجشنبه 96/9/23

  پنجشنبه 96/9/23

  تـوجـه:

  1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم