...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/22

نسخه چاپی 1396/09/13 - 12:56 تعداد بازدید:1138

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/22

 بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتقا پایه مهندسین مـعـمـاري

 

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

الزامات هماهنگی،مدیریت واجرای ساختمان

معماري

نظارت و طراحی

پایه 2به1

8:30 صبح

چهارشنبه 96/9/22

پنجشنبه 96/9/23

پنجشنبه 96/9/23

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم