...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  همایش حقوق مهندسی آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  نسخه چاپی 1396/07/19 - 13:31 تعداد بازدید:1114

  همایش حقوق مهندسی آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  بـسـمـه تـعـالـی

  قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

  همايش "حقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"                              

     با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال در شهرستان رفسنجان

   

   

   

   

  ردیف

  عنوان همایش

  ساعت کلاس

  تاریخ کلاس

  محل برگزاری

  1

  حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

  9 الي 14

  پـنـجـشـنـبـه

  96/7/27

  رفسنجان، بلوار زيتون، دفتر نمايندگي رفسنجان

   

   

  تـوجـه:

  1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-    محل برگزاري سمينار بـلـوار زيـتـون، دفـتـر نـمـايـنـدگـي رفـسـنـجـان مي باشد.

   

  3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم