سمینار آموزشی و چالشی بررسی علل حوادث مسمومیت و مرگهای خاموش با گاز منواکسیدکربن و راهکارهای پیشگیری از حوادث

سمینار آموزشی و چالشی بررسی علل حوادث مسمومیت و مرگهای خاموش با گاز منواکسیدکربن و راهکارهای پیشگیری از حوادث

سمینار آموزشی و چالشی :

 بررسی علل حوادث مسمومیت و مرگهای خاموش با گاز منواکسیدکربن و راهکارهای پیشگیری از حوادث


اهداف سمینار :

1- تببین و شفاف سازی علل حوادث منجر به مسمومیت و مرگهای خاموش

2- معرفی راه کارهای اصلی و ریشه ای پیشگیری از حوادث 

3- آگاه سازی ،حساس سازی و افزایش سطح انتظارات از ایمنی ساختمانها


مخاطبین:

سمینار 10 بهمن

اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشته های عمران و معماری و تاسیسات مکانیکی و بازرسان گاز

انبوه سازان مسکن و مسئولان سازمانها و ارگانهای دولتی

سمینار 11 بهمن :

مجریان گاز ، نصابان تجهیزات گازسوز ، مجریان تاسیسات مکانیکی

 

مکان:

 

پارک مادر، سالن اجتماعات بسطامیآخرین مطالب