دوره آموزشی مسئولین دفاتر و منشیگری

دوره آموزشی مسئولین دفاتر و منشیگری

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر دوره آموزشی " مسئولین دفاتر و منشیگری پیشرفته" را در روز پنج شنبه مورخ 6 خرداد ماه سال 1395 با همراهی جناب آقای برزآبادی  و اعطای گواهینامه معتبر برگزار می نماید.آخرین مطالب