اطلاعیه شماره دو هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

اطلاعیه شماره دو هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

اطلاعیه هیئت اجرایی انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

به اطلاع داوطلبان عضویت در نهمین دوره هیئت مدیره­ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان می­رساند، بر اساس بند 2-2 و 2-3 شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیئت مدیره، داوطلبان می­توانند اطلاعات خود را حداکثر در دو صفحه، به شرح ذیل و در قالب فایل pdf، برای درج در لینک انتخابات هیئت مدیره، به دبیرخانه هیئت اجرایی واقع در خیابان شهید کامیاب ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی استان تحویل نمایند.

 آخرین مطالب