برند تجهیزات و تولید کنندگان تابلوهای کنتور برق مورد تائید شرکت توزیع برق شمال استان

برند تجهیزات و تولید کنندگان تابلوهای کنتور برق مورد تائید شرکت توزیع برق شمال استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قابل توجه ناظران برق، مجریان ذیصلاح و کارفرمایان 

از ٱنجا که سازندگان تابلو های برق کنتوری و تجهیزات حفاظتی این تابلوها بایستی مورد تائید شرکت توزیع برق شمال استان باشند  و ناظران محترم برق بایستی این مورد را مطابق چک لیست بازرسی تاسیسات الکتریکی ساختمان جهت واگذاری انشعاب برق دائم بررسی نمایند، ٱخرین ویرایش ارسال شده به اطلاع رسانده می شود.


آخرین مطالب