نوروز1400

نوروز1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «هزار و سیصد»ها تمام شدند. نشانه ای آشکار از اینکه زمان چه به سرعت می گذرد. گذشت زمان، جهان را تغییر می دهد و آدمی اگر در گذشته بماند، دنیای جدید جایی برایش نخواهد داشت. از آن زمان که ارگ همیشه شکوهمند بم را با خشت و گل ساختند، هزاران سال می گذرد. اکنون ساخت و ساز، علم، فن و هنری است با صدها قاعده ریز و درشت که همچنان علوم و فنون دیگر، هر روز گامی به جلو می نهد و پیشرفتی تازه  را تجربه می کند. جایی برای تردید نیست. باید بکوشیم تا علم روز ساخت و ساز را فراگیریم و به کار بندیم تا امنیت، آرامش و راحتی مضاعفی را برای جامعه به ارمغان آورده باشیم. امید است جامعه سربلند مهندسی استان کرمان، هزار و چهارصدمین سال هجری خورشیدی را با این نگاه آغاز کند.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، آغاز سال نو را به این قشر موثر و فرهیخته جامعه تبریک عرض می کند و برای ملت، کشور، نظام اسلامی، جامعه بزرگ مهندسان و بویژه اعضای محترم سازمان، سالی توام با سلامتی، موفقیت و شادکامی و همراه با تعهد، دقت و مسئولیت را آرزو دارد.


آخرین مطالب